Mantelzorg-
waardering 2023

Woont u in Ermelo? En krijgt u vanwege lichamelijke -, psychische - of ouderdomsproblemen hulp van familie, vrienden of buren? Zij zijn dan uw mantelzorger. Gemeente Ermelo vindt de hulp die hun burgers ontvangen van naasten zeer waardevol. Daarom bieden zij de "mantelzorgwaardering” aan. Het Steunpunt mantelzorg van Welzijn Ermelo voert dit namens de gemeente uit. Een aanvraag indienen voor deze waardering kan van 1 september tot 1 november 2023
Naar het formulier
Voorwaarden/opmerkingen:
  • De hulp die u krijgt is intensief: minimaal 8 uur per week gedurende 3 maand.
  • Krijgt u hulp van meerdere personen dan mag u voor maximaal 2 personen een aanvraag doen.
  • Een mantelzorger mag één waardering ontvangen ook al geeft hij aan meer personen hulp.
  • De waardering wordt niet automatisch uitgekeerd, hij moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden!
  • Als degene die de zorg/begeleiding ontvangt het formulier niet zelf in kan vullen (minderjarig kind of een persoon die het niet lukt vanwege ziekte/ouderdom) dan mag de mantelzorger zelf de aanvraag doen.
Hoe ziet de mantelzorgwaardering eruit?
Volwassenen vanaf 18 jaar – die langdurig minimaal 8 uur per week zorg/begeleiding geven – krijgen een bedrag op hun rekening gestort. In 2022 was dit €100,-. Op grond van het aantal aanvragen kan dit bedrag naar beneden aangepast worden.

Jongeren (6 – 18 jaar) – die opgroeien in een gezin waar iemand gezondheidsproblemen heeft – kunnen een mail sturen met hun gegevens naar lisanne.van.den.hee@welzijnermelo.nl. Zij ontvangen een presentje.

Aanvragen
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen bij Welzijn Ermelo via dit formulier.
Lukt het u niet om het digitaal aan te vragen dan kunt u een formulier vinden bij Welzijn Ermelo: De Baanveger, IJsbaanweg 45.

Het bedrag wordt eind november uitbetaald.

Mantelzorgwaardering aanvragen

U/je krijgt deze hulp van uw/jouw:

Gegevens van degene die de zorg/begeleiding geeft:

Heeft u de mantelzorgwaardering eerder aangevraagd voor deze persoon?

Op welk rekeningnummer moet de mantelzorgwaardering gestort worden?

Let op: alleen complete IBAN-nummer wordt geaccepteerd!

Let op:

  • Als het formulier juist is ingevuld en verzonden ontvangt u een bevestiging via de mail
  • Het Steunpunt Mantelzorg kan u om aanvullende informatie vragen als de aanvraag onduidelijkheden laat zien.
  • Mantelzorgers uit Ermelo zullen – als zij nog niet bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg – daar worden in geschreven. Dit geeft geen verplichtingen. Heeft u hier bezwaar tegen laat het dan weten aan de mantelzorgconsulent tel 0341-567000.
Ingeschreven mantelzorgers ontvangen een paar keer per jaar een Nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en de Dag van de mantelzorg.

Wij spelen – voor het organiseren van bijeenkomsten, en het geven van informatie - in op de interesses van de mantelzorgers. Wilt u aangeven waar de interesse naar uitgaat?

Ziektebeelden:

Algemene onderwerpen:

we helpen je graag bij deze onderwerpen

financiën en schulden
ontmoeting
relatie en sexualiteit
praktische hulp
coaching en advies
welzijn in de wijk
stage en voorlichting
(vrijwilligers) werk
Mantelzorger, bedankt dat jij er bent! Welzijn Ermelo
Privacy verklaring|Algemene voorwaarden
Webdesign: Inzpire|Webdevelopment: Exitus ICT